NABÍDKA
"účetnictví mi je prací i zálibou"
  • vedení účetnictví
  • vedení daňové evidence
  • vedení personální agendy a zpracování mezd
  • daňová přiznání a hlášení včetně povinných příloh
  • přehledy a hlášení pro sociální správu a zdravotní pojišťovny
  • poradenství, konzultace
  • zastupování na základě plné moci
  • další dle přání a potřeb klienta
 
                 
                                   
                         
                                   
                         
                                   
                         
                                   
                         
                                   
                   
                             
     
     
     
     
     
     
                   
                                       
                                       
                                       
                                                 
                                               
                                             
           
         
 
 
© 2008 Radek Zelinka • design Fid