Moji klientelu tvoří široká škála subjektů
  • osoby samostatně výdělečně činné podnikající na základě živnostenského listu nebo koncesní listiny (řemeslník, osoba provozující volnou živnost, poskytovatel služeb)
  • osoby dosahující příjmů z nezávislého povolání (umělec, právník, lékař)
  • firmy menší až střední velikosti (podnikající v oblasti obchodu a služeb, gastronomie, zábavního průmyslu)
  • nestátní neziskové organizace (bytové družstvo, společenství vlastníků jednotek, charitativní organizace, občanské sdružení)