• V roce 2009 jsem úspěšně ukončil kombinované magisterské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a stal se magistrem v oblasti pedagogiky, psychologie, práva, sociální politiky a sociální práce.

  • V letech 2004-2009 patřila k mým nejvýraznějším aktivitám dlouhodobá spolupráce se skupinou osob podnikajících pod obchodním jménem ONE WAY Co.

  • V roce 2007 jsem exklusivně připravil a zrealizoval čtyřdenní seminář na klíč pro účetní a manažery jedné z našich nejvýznamnějších neziskových organizací, Armády spásy. Vzdělávací seminář proběhl v rámci projektu financovaného Evropským sociálním fondem.

  • V letech 2005 a 2006 jsem pro svého klienta zajistil veškeré úkony související s transformací firmy – fyzické osoby na společnost s ručením omezeným formou prodeje podniku.